เจ้าอาวาส

พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ,ดร.
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 

           เล่นเกมคุณธรรม1-4
             เกมส์ที่1และ4
         ต้องดาวโหลดและติดตั้ง
              เกมส์ที่2และ3
          เล่นออนไลน์ได้เลยครับ
 
              เกมส์คุณะรรม 2
 
             เกมส์คุณธรรม 3
 
              เกมเทวดาน้อย
 
        เกมประหยัดพลังงานกู้โลก
 
            เกมส์เมาแล้วขับ
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/09/2012
ปรับปรุง 28/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 234495
Page Views 342944
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติวัดสุคนธาราม
ต.เทพมงคล   อ.บางซ้าย   จ.พระนครศรีอยุธยา
****************
เรื่องการตั้งวัดสุคนธารามนี้ ได้มีนายโปร่ง ปรีคงพันธุ์ ได้บอกเล่าให้ฟังว่าวัดนี้เดิมตั้งอยู่ที่ริมบึงท่าโขลง ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะว่าในสมัยครั้งก่อนนั้นเป็นป่าพงมาก ประชาชนอพยพมาจากสุพรรณบุรีบ้าง อ่างทองบ้าง เดินทางมาจับจองที่ดิน ในพื้นที่ทุ่งนี้ มีทั้งดงตะกลับ ดงหญ้าอ้อ ไม่ค่อยจะมีต้นไม้ใหญ่ๆใครมีกำลังมากหรือมีอิทธิพลมากก็สามารถหาที่นาได้มาก เมื่อประชาชนอพยพมากเข้าและประชาชนที่อพยพมาก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธทั้งนั้น มีศรัทธาใคร่จะทำบุญให้ทานก็จะหาวัดทำบุญได้ยาก  เพราะวัดนั้นอยู่ไกลกันมาก วันในสมัยป่าพงนั้น ก็มีวัดจระเข้คลื่น วัดรางเนื้อตาย(วัดมฤคทายวัน) วัดดอนไก่เถื่อน (วัดดอนพัฒนาราม) วัดเหล่านี้อยู่ห่างจากบึงท่าโขลงเป็นจำนวนมาก อยากที่ประชาชนจะไปทำบุญให้ทาน สมัยนั้นก็เป็นป่าพง มีแต่ช้างและสัตว์ต่างประชาชนอพยพมาได้ก็ปรึกษากันที่จะสร้างวัด จึงได้ปลูกกุฏิประมาณ ๑-๒ หลังแล้วหาพระมาอยู่แต่ไม่ได้บอกชื่อพระอะไร ครั้นอยู่มาไม่กี่ปีก็เห็นความลำบากที่จะเดินทางไปวัด เพราะว่าวัดอยู่ชายบึงเมื่อเกิดฝนตกมากเข้า น้ำก็ท่วมในบึงหมดเรือก็ไม่มีที่จะเดินทางไปทำบุญที่วัด จะต้องบุกน้ำลุยโคลนไปทำบุญกัน เมื่อเห็นความลำบากเช่นนี้ จึงได้ปรึกษากัน เพื่อกระเถิบวัดจากที่ลุ่มไปหาที่ดอนๆ
เมื่อได้ตกลงกันแล้ว จึงได้รื้อกุฏิมาปลูกสถานที่ใหม่ซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ ๒๕ เส้น  ทำเป็นโคกพอเป็นที่ปลูกกุฏิ แต่ไม่ทราบว่าจะมีสักกี่หลังคณะประชาชนจึงได้นิมนต์ให้พระอาจารย์ก๋ง มาเป็นสมภารอยู่ วัดนี้ยังไม่มีชื่อเรียก อยู่ในเขตตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พระอาจารย์ก๋ง ได้ปกคลองวัดนี้มาด้วยความเรียบร้อย แต่ไม่ทราบว่าอยู่กี่พรรษาครั้นต่อมาพระอาจารย์ก๋ง ก็ได้ลาสิกขาบท และได้ภรรยาอยู่ที่คันคลอง บัดนี้ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
ต่อมา นายเป้า นางตาบ ละม่อมภักดิ์ เป็นคนอยู่ทางบ้านสระแก้ว ได้อพยพมาทำนาในเขตบ้านบึงแขวนหม้อ เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา หาวัดที่จะทำบุญก็ไม่มี เมื่อจะทำบุญก็ต้องเดินทางไปไกลมากจึงพร้อมใจกับภรรยา ซื้อที่ดินถวายเพื่อจะได้สร้างวัด และวัดที่อยู่ในเขตอำเภอบางปลาม้า เป็นวัดที่ไม่มีพระอยู่ เมื่ออาจารย์ก๋งได้ลาสิกขาบทแล้ว ก็เป็นวัดร้าง นายเป้า จึงได้ไปขอรื้อกุฏิเหล่านั้นมาปลูกที่ถวายนี้ คือกระเถิบวัดมาตั้งที่ใหม่
เมื่อนายเป้า ละม่อมภักดิ์ ได้ถวายที่ดิน แล้วจึงช่วยกันปลูกสร้างเสนาสนะเช่นกุฏิและหอสวดมนต์ จึงได้มีการเรียกชื่อวัดว่า “วัดกระเถิบ” (เพราะว่าวัดนี้ได้กระเถิบมา ๓ ครั้ง จากตำบลสาลี  จึงได้มีการเรียกชื่อติดปากมาเป็นลำดับ)

รายการโฉนดที่ดิน นายเป้า ถวายคือ                       
วัดกระเถิบ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบางซ้ายนอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
ที่ดินระหว่าง ๑๙    ๑๕   
เลขที่ ๑๘
หน้าสำรวจ  ๔๖๑
โฉนดหมายเลขที่ ๗๔๙๗ สารบัญเล่มที่ ๗๕ หน้า ๙๗
เนื้อที่ดิน ๙ ไร่ ๓ งาน ๓๒ วา
เขตติดต่อ  ทิศเหนือ            จดที่ดินเลขที่ ๒๒-๑๗
                  ทิศใต้            จดบึงแขวนหม้อ   
                  ทิศตะวันออก        จดที่ดินเลขที่ ๑๔
                  ทิศตะวันตก        จดลำราง
ชื่อผู้ถวาย นายเป้า นางตาบ ละม่อมภักดิ์
วันถวาย วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๘
กำนัน นายแย้ม บำรุงเขตต์ พยานยืนเขต
ราคาที่ดิน ไร่ละ ๒๐๐ บาท หรือ ๙.ไร่ ๓ งาน ๓๒ วา รวม ๒๕๐ บาท
นายเป้า ละม่อมภักดิ์ ได้ถวายที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งวัดแล้ว จึงได้ปลูกเสนาสนะขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ ในสมัยนั้นก็มีหลวงพ่อตี๋ ท่านได้มาอยู่ที่นี่เป็นองค์แรก ท่านได้ปลูกต้นไทร และต้นไม้อื่นไว้อีก เมื่อท่านอยู่ได้ ๑ พรรษา ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น วัดก็เลยว่างจากพระเณร และก็มีหลวงพ่อไข่มาเฝ้าอยู่ชั่วพักแล้วก็ไป นายเป้าเห็นว่าวัดจะร้างไม่มีพระ และได้ทราบข่าวว่า พระวิง ท่านได้บวชมา ๑ พรรษา ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดมฤคทายวัน (รางเนื้อตาย) ท่านมีความรู้พอที่จะปกครองวัดให้เจริญได้ พระวิง บ้านเดิมอยู่ที่วัดเกตุ อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
นายเป้า ละม่อมภักดิ์ จึงได้เดินทางไปที่วัดมฤคทายวัน (วัดรางเนื้อตาย) เพื่อไปอาราธนาพระวิงให้มาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดกระเถิบ ในปีนั้นตรงกับปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙ อายุท่านได้ ๓๑ ปี ท่านได้ปรับปรุงกุฏิและเสนาสนะต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและแนะนำสั่งสอนอบรมประชาชนให้มีศีลธรรมอันดีพร้อมสร้างหอสวดมนต์และศาลาการเปรียญขึ้นเป็นผลงานของท่าน ที่ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดกระเถิบ ประมาณ ๘ ปี จึงลาสิกขา ต่อจากนั้นวัดกระเถิบจึงขาดเจ้าอาวาสอีกครั้ง จากนั้นทายกทายิกาจึงหาพระมาเป็นเจ้าอาวาสต่อเรื่อยมาพอสรุปได้ดังนี้
รายนามเจ้าอาวาสวัดสุคนธาราม
(ชื่อวัดกระเถิบเป็นชื่อตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ ถึงกลางปี พ.ศ. ๒๔๘๖ คณะสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดสุคนธาราม)
๑    พระอธิการวิง    ปุญฺธโน    คำเสนาะ
๒    พระอธิการเทียน    าณวุโฒ    วานิช   
๓    พระอธิการทองอยู่    ธมฺมรกฺขิโต      
๔    พระอธิการศิริ    จนฺทโธโต    จันทโสดา
๕    พระครูโสภณธรรมธาดา (สำรอง)    เตชธมฺโม    ชื่นชุ่ม
๖    พระครูอดุลสุคนธกิจ (พยนต์)    ทกฺญาโน    ใหญ่ยงค์   
๗    พระมหานพรักษ์   ขนฺติโสภโณ   นาเมือง
   
   
   
     
                       
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55 KB